Gmina Sulęcin

Gmina Sulęcin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin".

Cele projektu

• zapewnienie odbiorcom w aglomeracji Sulęcin dostawy wody w odpowiedniej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
• wyposażenie mieszkańców miasta oraz gminy Sulęcin w obszarze aglomeracji Sulęcin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG

Planowane Efekty

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego poprzez poprawę warunków zaopatrzenia w wodę oraz efektywności oczyszczania ścieków.

Wartość projektu

43.900.474, 89 PLN

Dofinansowanie EU

22.753.294,91 PLN

Zadania inwestycyjne zostały podzielone na 
5 kontraktów

Kontrakt 1 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie

Kontrakt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie realizowany będzie na terenie istniejącej oczyszczalni i rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku.

Kontrakt 2 - Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie

Nieodzownym elementem oczyszczalni ścieków jest sieć kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji. Obecnie w wielu miejscach Sulęcina jest ona połączona z kanalizacją deszczową, tworząc sieć kanalizacji ogólnospławnej.

Kontrakt 3 - Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin

W ramach tego kontraktu zmodernizowane i przebudowane zostaną przestarzałe i awaryjne fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową brakujących połączeń tej sieci.

Kontrakt 4 - Przebudowa i remont sieci wodociągowej w aglomeracji Sulęcin

Kontrakt 5 - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie

Przestarzała infrastruktura wodociągową, oparta na starej technologii obecnie słabo spełnia normy dotyczące czystości wody. W związku z czym konieczne jest dostosowanie jakości wody do obowiązujących przepisów sanitarnych oraz poprawa usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcinie

Zamówienia 
Publiczne

Najnowsze zamówienia publiczne mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej bip.sulecin.pl

Urząd Miejski w Sulęcinie

ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin

tel.: 95 755 36-01
fax: 95 755 21-22
e-mail: umig@sulecin.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek
7:30 – 16:30
wtorek – czwartek
7:30 – 15:30
piątek
7:30 – 14:30

Jednostka Realizująca Projekt

Pracownicy Jednostki Realizującej projekt odpowiedzialni za prawidłową organizację oraz przeprowadzenie inwestycji są zawsze do Państwa dyspozycji.
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Tomasz Kluszczyk
pokój nr 34, tel. 95 755 5243 wew. 180, e-mail: tomasz.kluszczyk@sulecin.pl
• Koordynator zadania – Alicja Dominik
pokój nr 40, tel. 95 755 5243 wew. 182, e-mail: alicja.dominik@sulecin.pl
Koordynator zadania – Maja Sobieraj-Kusz
pokój nr 40, tel. 95 755 5243 wew. 182, e-mail: maja.sobieraj-kusz@sulecin.pl
• Specjalista ds. finansowo-księgowych – Martyna Leszczyłowska
pokój nr 40, tel. 95 755 5243 wew. 181, e-mail: martyna.leszczylowska@sulecin.pl